Matematyczne Klocki Gwiazdy - MATEMATIKUS Akademia Młodego Informatyka - Szkoła Projektowania Gier i Animacji Komputerowych Tomasza Gwiazdy

MATEMATIKUS
Akademia Młodego Informatyka
Prof. Tomasza Gwiazdy
MATEMATIKUS
Przejdź do treści

Pomoce dydaktyczne do nauki matematyki dla uczniów w każdym wieku.(wyłącznie na komputerze stacjonarnym)
Aplikacja zawiera dwadzieścia trzy zestawy pomocy naukowych przeznaczonych do wspomagania nauczania matematyki na jej najistotniejszych etapach  – począwszy od przedszkola aż do ukończenia szkoły podstawowej.

  
LISTA ZESTAWÓW WRAZ OPISEM EWENTUALNEGO CELU DYDAKTYCZNEGO:

1. Liczmany Rybki
- nauka liczenia
- operacje na zbiorach

2. Liczmany Pączki
- nauka liczenia
- operacje na zbiorach

3. Liczmany Mozaika
- nauka liczenia
- operacje na zbiorach
- rozpoznawanie podstawowych płaskich figur geometrycznych
- rozwijanie wyobraźni poprzez układanie kolorowych mozaik

4. Liczmany Bryły
- nauka liczenia
- operacje na zbiorach
- rozpoznawanie podstawowych brył geometrycznych

5. Klocki Liczby Naturalne
- liczenie
- dodawanie liczb naturalnych
- odejmowanie liczb naturalnych

6. Klocki Liczby Całkowite
- pojęcie liczby ujemnej
- dodawanie liczb całkowitych
- odejmowanie liczb całkowitych

7. Klocki Ułamki Zwykłe
- pojęcie ułamka zwykłego
- dodawanie ułamków zwykłych
- odejmowanie ułamków zwykłych

8. Klocki Ułamki Dziesiętne
- pojęcie ułamka dziesiętnego
- dodawanie ułamków dziesiętnych
- odejmowanie ułamków dziesiętnych

9. Klocki Procenty
- pojęcie procentu
- dodawanie procentów
- odejmowanie procentów

10. Klocki Wszystko Razem – Ułamki Zwykłe, Dziesiętne, Procenty
- pojęcie ułamka zwykłego, dziesiętnego, procentu
- wzajemne przeliczniki
- dodawanie
- odejmowanie

11. Wycinki Koła – Ułamki Zwykłe
- pojęcie ułamka zwykłego
- dodawanie ułamków zwykłych
- odejmowanie ułamków zwykłych

12. Klocki Wielokrotności
- pojęcie wielokrotności

13. Klocki Tabliczki Mnożenia
- nauka mnożenia i dzielenia
- cztery rodzaje tabliczek mnożenia

14 . Osie liczbowe
- oś liczb całkowitych
- oś ułamków dziesiętnych
- nauka arytmetyki na liczbach całkowitych i dziesiętnych

15. Liczbowy system pozycyjny
- trzy zestawy klocków
- liczby naturalne, ułamki dziesiętne, wszystko razem

16. Algebra
- trzy zestawy klocków
- obliczanie wartości, upraszczanie, suma i różnica, rozwiązywanie równań

UJEDNOLICONY SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ KAŻDYM ZESTAWEM:

Każdy zestaw ułożony jest na ekranie na „kartce w kratkę”.

Po ekranie/kartce można się przemieszczać w dowolnym kierunku za pomocą Lewego Joysticka. Można także przybliżać się lub oddalać od kartki/ekranu za pomocą Prawego Joysticka.

Na każdej kartce można pisać palcem po uaktywnieniu ołówka a istniejące rysunki wykasować za pomocą miotły.
 
Każda kartka może być w dowolnej chwili zresetowana.

Każdy liczman/klocek/wycinek z zestawu można „przeciągnąć” na kartkę ekranu dowolną ilość razy – jesteś ograniczony tylko rozmiarem „kartki w kratkę” i swoją wyobraźnią.

Każdy liczman, klocek lub wycinek może być:
- obracany,
- przeciągany w inne miejsce,
- zaznaczany lub odznaczany,
- kasowany.

Klockom „Mozaiki” można wielokrotnie zmieniać kolory.

Klockom z zestawu „Wszystko Razem” można zmieniać tryb prezentacji liczby – ułamek zwykły/ułamek dziesiętny/procent.

Klocki z zestawu „Liczby Całkowite” można na siebie nasuwać, aby uzyskać efekt ”zjadania liczby dodatniej przez liczbę ujemną”. Klocki reprezentujące liczby ujemne są lekko przezroczyste - aby było przez nie widać, jaka część liczby dodatniej została „zjedzona”.

Jeżeli uważasz, że czegoś w niej brakuje lub powinna mieć jakąś dodatkową funkcjonalność - daj mi znać na maila (kontakt @ matematikus pl).

Celowo nie zaimplementowałem mechanizmu automatycznych obliczeń – pokazywania Uczniowi aktualnego wyniku jego operacji – moim zdaniem byłby to dydaktyczny błąd. Wynik ten może on bowiem poznać  samodzielnie, sprytnie posługując się pozostałymi klockami – Nauczyciel/Rodzic musi mu tylko pokazać jak to zrobić. Uczeń bowiem nauczy się dopiero wtedy, gdy samodzielnie dojdzie do wyniku.

Życzę skutecznej/miłej nauki/zabawy.
Tomasz Gwiazda
Wróć do spisu treści